ردیاب خودرو

« 5 نتیجه »
 • ردیاب خودرو مدل RP310
  امتیاز:
  کد کالا: #10801 سازنده:
  توضیحات: ردیاب خودرو مدل RP310 دستگاهی است که عموماً داخل خودرو نصب می شود و از طریق ارتباط با ماهواره های GPS موقعیت خودرو را به صورت طول و عرض جغرافیایی محاسبه می کند و بوسیله تکنولوژی های ارتباطی SMS و GPRS در اختیار مالک خودرو قرار میدهد. برای اینکه بتوانید حداکثر استفاده را از امکانات دستگاه ببرید، باید اطلاعات موقعیتی خودرو از طریق شبکه ارتباطی GPRS برای یک نرم افزار مکان یاب به نام ردجو ارسال شود که از طریق آن بتوانید نظارت و کنترل دقیقی بر روی خودرو داشته باشید.

  برای استفاده از نرم افزار ردجو و دریافت خدمات مربوط به این دستگاه، ما به شما شرکت فرجاد سیستم پرداز ( www.farjadsystem.com) را پیشنهاد می کنیم.
 • ردیاب خودرو مدل RP400
  امتیاز:
  کد کالا: #10802 سازنده:
  توضیحات: ردیاب خودرو مدل RP400 دستگاهی است که عموماً داخل خودرو نصب می شود و از طریق ارتباط با ماهواره های GPS موقعیت خودرو را به صورت طول و عرض جغرافیایی محاسبه می کند و بوسیله تکنولوژی های ارتباطی SMS و GPRS در اختیار مالک خودرو قرار میدهد. برای اینکه بتوانید حداکثر استفاده را از امکانات دستگاه ببرید، باید اطلاعات موقعیتی خودرو از طریق شبکه ارتباطی GPRS برای یک نرم افزار مکان یاب به نام ردجو ارسال شود که از طریق آن بتوانید نظارت و کنترل دقیقی بر روی خودرو داشته باشید.

  برای استفاده از نرم افزار ردجو و دریافت خدمات مربوط به این دستگاه، ما به شما شرکت فرجاد سیستم پرداز ( www.farjadsystem.com) را پیشنهاد می کنیم.
 • ردیاب خودرو مدل FM1100
  امتیاز:
  کد کالا: #10810 سازنده:
  توضیحات: ردیاب خودرو مدل FM1100 دستگاهی است که عموماً داخل خودرو نصب می شود و از طریق ارتباط با ماهواره های GPS موقعیت خودرو را به صورت طول و عرض جغرافیایی محاسبه می کند و بوسیله تکنولوژی های ارتباطی SMS و GPRS در اختیار مالک خودرو قرار میدهد. برای اینکه بتوانید حداکثر استفاده را از امکانات دستگاه ببرید، باید اطلاعات موقعیتی خودرو از طریق شبکه ارتباطی GPRS برای یک نرم افزار مکان یاب به نام ردجو ارسال شود که از طریق آن بتوانید نظارت و کنترل دقیقی بر روی خودرو داشته باشید.

  برای استفاده از نرم افزار ردجو و دریافت خدمات مربوط به این دستگاه، ما به شما شرکت فرجاد سیستم پرداز ( www.farjadsystem.com) را پیشنهاد می کنیم.
 • ردیاب خودرو مدل RP380
  امتیاز:
  کد کالا: #10011 سازنده:
  توضیحات: ردیاب خودرو مدل RP380 دستگاهی است که عموماً داخل خودرو نصب می شود و از طریق ارتباط با ماهواره های GPS موقعیت خودرو را به صورت طول و عرض جغرافیایی محاسبه می کند و بوسیله تکنولوژی های ارتباطی SMS و GPRS در اختیار مالک خودرو قرار میدهد. برای اینکه بتوانید حداکثر استفاده را از امکانات دستگاه ببرید، باید اطلاعات موقعیتی خودرو از طریق شبکه ارتباطی GPRS برای یک نرم افزار مکان یاب به نام ردجو ارسال شود که از طریق آن بتوانید نظارت و کنترل دقیقی بر روی خودرو داشته باشید.

  برای استفاده از نرم افزار ردجو و دریافت خدمات مربوط به این دستگاه، ما به شما شرکت فرجاد سیستم پرداز ( www.farjadsystem.com) را پیشنهاد می کنیم.
 • ردیاب خودرو مدل FM5300
  امتیاز:
  کد کالا: #10811 سازنده:
  توضیحات: ردیاب خودرو مدل FM5300 دستگاهی است که عموماً داخل خودرو نصب می شود و از طریق ارتباط با ماهواره های GPS موقعیت خودرو را به صورت طول و عرض جغرافیایی محاسبه می کند و بوسیله تکنولوژی های ارتباطی SMS و GPRS در اختیار مالک خودرو قرار میدهد. برای اینکه بتوانید حداکثر استفاده را از امکانات دستگاه ببرید، باید اطلاعات موقعیتی خودرو از طریق شبکه ارتباطی GPRS برای یک نرم افزار مکان یاب به نام ردجو ارسال شود که از طریق آن بتوانید نظارت و کنترل دقیقی بر روی خودرو داشته باشید.

  برای استفاده از نرم افزار ردجو و دریافت خدمات مربوط به این دستگاه، ما به شما شرکت فرجاد سیستم پرداز ( www.farjadsystem.com) را پیشنهاد می کنیم.
 
support
در صورت بروز مشکل در هر کدام از مراحل خرید با ما تماس بگیرید.
از ساعت 9 تا 17:
021-44436400
از ساعت 17 تا 24:
09193168689